Jesteś tutaj:

DZIEŃ RODZINY W ŚWIETLICY

14 maja 2019 roku w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny pod hasłem „Dziękujemy wam”. Na to wyjątkowe spotkanie licznie przybyli najważniejsi goście – wychowankowie i ich rodziny. Na tle pięknej dekoracji dzieci dziękowały za miłość, troskę, opiekę i bezpieczeństwo. Recytowały pełne czułości wiersze, śpiewały wzruszające piosenki. Dopełnieniem występów był pokaz taneczny. Rodzice z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, a nawet z łezką w oku oglądali występy swoich pociech. Nie zabrakło również życzeń i upominków. Po części artystycznej wszyscy zasiedli do wspólnego stołu aby skosztować wypieków przygotowanych przez wychowanków.

zaproszenie do składania ofert

      

Andrychów, dnia 10.05.2019r.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza
do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie
publiczne pn. Świadczenie
usług opiekuna
w Mieszaniu Chronionym w okresie od lipca
2019r. do grudnia 2019r.”

 1. Wymagania
  niezbędne:

a)
posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)
korzystanie z pełni praw publicznych,

c)
nieposzlakowana opinia,

d)
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,

f)
posiadanie wykształcenia:

 • wyższego:
  pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk
  społecznych
  lub

 • średniego
  oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia
  uprawniającego do wykonywania czynności.

2.
Wymagania dodatkowe
:

 1. umiejętność
  skutecznego komunikowania się,
 2. samodzielność
  w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność
  organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność
  na sytuacje stresowe;

3.
Zakres
wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie
  problemów, zasobów, potencjału predyspozycji, potrzeb
  mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej
  i/lub zawodowej,
 2. udzielanie
  mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie
  posiadanego poziomu sprawności w zakresie:

 • samoobsługi,

 • samodzielności
  życiowej,
 • rozwijania
  kontaktów społecznych,
 • pełnienia
  ról społecznych,

 1. nadzór
  nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w
  szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad
  właściwym jego użytkowaniem,
 2. monitorowanie
  pobytu użytkowników w mieszkaniu,
 3. wspieranie
  mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów,
 4. wspieranie
  użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej,
  zawodowej,
 5. wspieranie
  i kontrola realizacji przez użytkownika indywidualnego programu
  usamodzielniania,
 6. współpraca
  z rodziną i opiekunami w procesie usamodzielnienia użytkowników
  mieszkania chronionego,
 7. udzielenie
  pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i
  osobistych.
 8. dokonywanie
  co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej
  ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 9. prowadzenie
  działań związanych z realizacją projektu pn.”Wykorzystaj swoją
  szansę”: tj. m.in. trening praktycznych umiejętności życiowych,
  w tym trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny,
  trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening
  umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

4. Wymagane
dokumenty
:

 • życiorys
  (CV) wraz
  z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
  procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 
  27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), ustawą 
  z
  10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) ”
 • kopie
  dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie
  o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
 • wypełniony
  formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

5.
Informacje
o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. praca
  w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),

 1. wynagrodzenie
  płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia,

  z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie
  przekroczy 40 godzin tygodniowo ( w tym weekendy i dni ustawowo
  wolne od pracy),

 2. umowa
  zawarta zostanie w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj swoją
  szansę”. Projekt
  „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
  lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.
Inne
informacje:

 1. każdy
  dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany
  jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu,
  pod rygorem odrzucenia oferty.

W
treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę
brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem
:
Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
w
brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z z 22 lipca
2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
 minimalne
wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi
14,70 zł brutto)

 1. dokumenty
  niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu,
 2. Dyrektor
  Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
  naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób,
  które będą spełniały warunki formalne,
 3. dodatkowe
  informacje można uzyskać pod numerem telefonu
  33 870 89 62,
 4. osoby,
  które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną
  zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty
  elektronicznej,
 5. OPS
  nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

Wymagane
dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: pn. Świadczenie
usług opiekuna w Mieszaniu Chronionym w okresie od lipca
2019r. do grudnia 2019r.”

w
terminie do 28.05.2019r.

(liczy
się data wpływu oferty
do
Ośrodka

do godz. 15.00)
.
Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym
wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dyżury sekretarza GKRPA -Maj 2019

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

MAJ 2019:

02.05.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

06.05.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

08.05.2019
r. (środa) 14:30-19:00

09.05.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

13.05.2019 r. (poniedziałek)

15.05.2019 r. (środa)                       w tych dniach sekretarz nie będzie
pełnił
dyżurów

16.05.2019 r.
(czwartek)                       

20.05.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

22.05.2019
r. (środa) 8:00-12:30

23.05.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

27.05.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

29.05.2019
r. (środa) 8:00-12:30

30.05.2019 r.
(czwartek) 8:00-12:30

W godzinach pracy
Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

WIELKANOCNY CZAS!

Wielkanoc to wyjątkowy czas w roku, czas skłaniający do refleksji i zadumy. W naszej świetlicy bardzo starannie przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Ozdabialiśmy pisanki, robiliśmy girlandy z zajączków a także wykonaliśmy piękne baranki. Aż wreszcie nadszedł ten wyjątkowy dzień, środa – 17 kwietnia, kiedy mogliśmy zasiąść do wspólnego, pięknie udekorowanego stołu. Oczywiście zanim skosztowaliśmy tych wszystkich smakołyków, które przygotowaliśmy, złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Wzięliśmy także udział w warsztatach artystycznych podczas, których wykonaliśmy „Słodkie baranki”. Było wiosennie, kolorowo i bardzo wesoło.


[Best_Wordpress_Gallery id=”115″ gal_title=”wielkanoc 2k19″]

„Wielkanoc w naszych domach”

Dnia 16 kwietnia 2019r. w
Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie odbyło się spotkanie pn. „Wielkanoc
w naszych domach”. Rodziny zaproszone przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej
wykonały własnoręcznie nietuzinkowe dekoracje. Świąteczna atmosfera sprzyjała integracji
oraz miała pozytywny wpływ na rozwijanie u dzieci i rodziców zdolności
manualnych.

Po spotkaniu dzieci otrzymały  słodkie upominki.

WYCIECZKA DO ZOO

W

6 kwietnia wychowankowie oraz wychowawcy Świetlicy odwiedzili Ogród
Zoologiczny w Krakowie. Dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co
dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, oglądały z bliska między
innymi: pelikany, tygrysy, żyrafy, słonie, lwy, lamparty. Poznały ich wygląd a
także tryb życia. Wycieczka dostarczyła im wiele radości a także była dla nich wspaniałą
lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu.


[Best_Wordpress_Gallery id=”113″ gal_title=”zoo2019″]

 „Wielkanoc w naszych domach”

Małymi
krokami zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych.  Zespół  ds.
Asysty Rodzinnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczął pierwsze
przygotowania.  
W dniu 12 kwietnia 2019r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w
Andrychowie w  ramach projektu socjalnego pn. „Wielkanoc w naszych domach”

organizuje spotkanie dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych objętych
wsparciem asystenta rodziny i asystenta osoby niepełnosprawnej. Podczas
zajęć powstaną tradycyjne i nietuzinkowe dekoracje świąteczne, które ozdobią w
tym szczególnym czasie domy naszych podopiecznych. Naszym
celem jest integracja uczestników, rozwijanie u dzieci i rodziców zdolności
manualnych i kreatywnego myślenia, jak również pokazanie znaczenia wartości
podtrzymywania tradycji świątecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.                 

Dzień teatru w świetlicy

27
marca obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji
wychowankowie Świetlicy wykonali prześliczne kukiełki. Z
drewnianych łyżek oraz różnorodnych materiałów powstały m.in.
królewny, księżniczki, królowie, piraci, wróżki, magowie.
Wykonane prace były niepowtarzalne i obrazowały niezwykłą
kreatywność i inwencję twórczą naszych dzieci. Wychowankowie
obejrzeli również przedstawienie pt. „Złośliwości jej
królewskiej mości” w wykonaniu aktorów Teatru Maska z
Krakowa.


[Best_Wordpress_Gallery id=”111″ gal_title=”TEATR 2019″]

Do góry