Mediacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych za pomocą nowatorskiej metody pracy z rodziną poprzez mediacje.

Mediacje rodzinne mają na celu rozwiązywanie sporów szczególnie wśród rodzin   z małoletnimi dziećmi, osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych. Mediacje rodzinne mogą pomóc szczególnie w konflikcie: małżonek – małżonek, rodzic – dziecko, dziecko (dorosłe) – rodzic, rodzeństwo –rodzeństwo, synowa (zięć) – teściowa (teść).

 

Mediator nie proponuje gotowych rozwiązań konfliktów i sporów jedynie może spowodować, że osoby usłyszą się wzajemnie. To skłóceni uczestnicy konfliktu muszą sami znaleźć dobre dla siebie rozwiązanie. Nadrzędną cechą mediatora jest bezstronność i neutralność zatem zadaniem mediatora jest poszanowanie praw obu stron, które w postępowaniu mediacyjnym są równe i muszą być traktowane jednakowo. Mediacja, pomaga w przywróceniu ładu i równowagi, angażuje uczestników do współpracy w celu rozwiązania problemu.

zawod-mediator

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *