Do pobrania

Świadczenia rodzinne
Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej z budżetu gminy Andrychów

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny / duplikatu Karty Dużej Rodziny – Pobierz

Wzór wniosku z informacjami o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – Pobierz

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie – Pobierz

Jak wypełnić wniosek- rodzice z dziećmi spełniającymi warunki ustawy o KDR – Pobierz

Jak wypełnić wniosek-rodzice dzieci DOROSŁE – Pobierz

Wniosek – INFORMACJA O OSOBACH,
KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ
KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
   Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

 

 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Pomoc Społeczna

WNIOSEK O POMOC

zaświadczenie dot. usług opiekuńczych

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby usług opiekuńczych

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego

Karta Seniora

Formularz wniosku Karty Seniora

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

DEKLARACJA O DOCHODACH DO DODATKU MIESZKANIOWEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRACODAWCY
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH DLA PRACODAWCY DO DODATKU MIESZKANIOWEGO