informacja dotycząca biletów dla niepełnosprawnych

 

Ulgi w Gminie Andrychów przysługujące dzieciom i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnościom do 16 roku życia  wraz z opiekunem.

 

 

Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr  XLVIII-494-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła, iż w przypadku dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych  do lat 16, pasażer przed odbyciem podróży nabywa bilet w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Andrychowie po wcześniejszej weryfikacji uprawnień na okres ważności orzeczenia  o niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym od 02 stycznia 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b na Dzienniku Podawczym będą wydawane bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opiekunem).

Bilet uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, do ukończenia przez posiadacza 16 roku życia.

 

Jak uzyskać taki bilet?

– należy złożyć wniosek o wydanie biletu  bezpłatnych przejazdów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz zamieszczony jest na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie i  Ośrodka.

Wniosek o przyznanie biletów