Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla mieszkańców Gminy Andrychów, „którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód” (art. 46 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Zespół poradnictwa specjalistycznego stanowią następujący specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta uzależnień, konsultant ds. osób niepełnosprawnych.

 

Konsultant prawny udziela  dla mieszkańców gminy informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych, ochrony praw lokatorów, przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, pomocy w redagowaniu wszelkich wniosków i pozwów kierowanych do sądu, skarg i odwołań od decyzji administracyjnych

Konsultant prawny przyjmuje w każdą środę od 15:00-18:00, a osoby będące w sytuacjach kryzysowych –  niezwłocznie.

 

 

Poradnictwo pedagoga obejmuje porady indywidualne, prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych.

Pedagog, w swojej pracy stosuje podejście eklektyczne tj. łączy metody dostosowując je do potrzeb i indywidualnych możliwości klientów.

Pedagog udziela pomocy w zakresie:

– rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,

– zmiany zachowań destrukcyjnych na zdrowe, w tym pracy korekcyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

– zdrowego stylu życia– profilaktyki uzależnień,

– umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów

– radzenia sobie ze stresem.

Pedagog przyjmuje: poniedziałek – środa, piątek  8.00 – 12.00, czwartek 15.00 – 18.00

 

 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje terapię indywidualną, interwencję kryzysową, diagnozę psychologiczną, warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia.

Psycholog pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Racjonalnej Terapii Zachowania. W razie koniecznej potrzeby psycholog udziela pomocy w miejscu zamieszkania.

Psycholog udziela pomocy w zakresie:

  • niepowodzeń życiowych,

  • depresji,

  • trudności i konfliktów interpersonalnych (w rodzinie, w pracy),

  • reakcji psychologicznych w sytuacjach traumatycznych (np.: śmierć bliskich, choroba, rozstanie, przemoc),

  • trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością (własną i bliskich), utraty pracy itp.

 Psycholog przyjmuje: poniedziałek 10.00– 18.00 , wtorek – piątek  7.00 – 15.00,

 

 

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych  udziela konsultacji dla osób niepełnosprawnych bądź  dotyczących osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie wniosków o rentę, ulg rehabilitacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, ustalaniu stopnia niepełnosprawności, dofinansowaniu z PFRON, legitymacji,  kart parkingowych.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje poniedziałek – piątek  8.00 – 11.30

 

 

Terapeuta uzależnień udziela pomocy osobom, które są uzależnione bądź mają problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkom ich rodzin.

Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje wtorek, środa, czwartek w godzinach : 15.0018.00
 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *