Kierownictwo

KIEROWNICTWO:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Prus

KIEROWNICY/KOORDYNATORZY ZARZĄDZAJĄCY POSZCZEGÓLNYMI DZIAŁAMI/SEKCJAMI

Dział Finansowo-Księgowy – mgr Kinga Nowakowska

Dział Osobowo-Organizacyjny – mgr Ewa Kierpiec

Dział Pomocy Środowiskowej – mgr Aneta Wróbel

Sekcja Pracowników Socjalnych – Elżbieta Babik

Sekcja Usług Opiekuńczych – Wanda Wityk

Dział Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych –

Dział Profilaktyki Środowiskowej – mgr Marta Kajzer