Klub wolontariusza

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają możliwość szerokiego pola do działania. Wolontariat sprzyja integracji mieszkańców gminy z różnych grup społecznych i wiekowych. Rozwijanie form wsparcia w postaci wolontariatu jest korzystne zarówno dla osób będących wolontariuszami jak i dla osób korzystających z ich pomocy.

Zaangażowani wolontariusze pomagają również przy organizacji wielu imprez na terenie Gminy Andrychów są to między innymi:

Szlachetna Paczka

– “Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki”

WOŚP na terenie Andrychowa

paczki świąteczne

Wigilia dla osób potrzebujących z Gminy Andrychów

– “Bajkolandia”.

Aktualnie Klub Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej nadal aktywnie działa. Tutejszy Ośrodek współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej 
w Andrychowie.

W dniu 26 października 2018r. odbyło się spotkanie z kandydatami na wolontariuszy. Podpisano porozumienia i wolontariusze wybrali rodziny, z którymi będą współpracować. Od listoapada 2018r. do nadal pomocą 30 wolontariuszy objętych jest 23 środowiska. Wolontariusze świadczą pomoc zarówno dzieciom w nauce szkolnej jak również seniorom w czynnościach życia codziennego.