Terminy wypłat

STYCZEŃ 2019 r.

10.01.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

18.01.2019r.
zasiłki stałe

25.01.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

LUTY
2019r.

08.02.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.02.2019r.
zasiłki stałe

25.02.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

MARZEC
2019r.

08.03.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.03.2019r.
zasiłki stałe

25.03.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

KWIECIEŃ
2019r.

10.04.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

17.04.2019r.
zasiłki stałe

25.04.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

MAJ
2019r.

10.05.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.05.2019r.
zasiłki stałe

24.05.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

CZERWIEC
2019r.

10.06.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe

19.06.2019r.
zasiłki stałe

25.06.2019r.
zasiłki celowe,
celowe specjalne, zasiłki okresowe

LIPIEC 2019r.

10.07.2019r.- zasiłki
celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

19.07.2019r.- zasiłki
stałe

25.07.2019r.- zasiłki
celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

SIERPIEŃ 2019r.

09.08.2019r.- zasiłki
celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.08.2019r.- zasiłki
stałe

23.08.2019r.- zasiłki
celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

WRZESIEŃ
2019r.

10.09.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.09.2019r.-
zasiłki stałe

25.09.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, zasiłki okresowe

PAŹDZIERNIK
2019r.

10.10.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

18.10.2019r.-
zasiłki stałe

25.10.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, zasiłki okresowe

LISTOPAD
2019r.

08.11.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.11.2019r.-
zasiłki stałe

25.11.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, zasiłki okresowe

GRUDZIEŃ
2019r.

10.12.2019r.-
zasiłki celowe i
celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

18.12.2019r.
zasiłki celowe i
celowe specjalne, zasiłki okresowe

20.12.2019r.-
zasiłki stałe