O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018.

GRUPA DOCELOWA

Grupa 1. 40 osób ( 20 k, 20m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP) zamieszkałych w Gminie Andrychów, korzystających z pomocy OPS

Grupa 2. 15 osób (10k, 5m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 14-25 lat, wychowanków pieczy zastępczej i/lub osób które opuściły pieczę zastępczą i/lub osób wobec których zastosowano środki zapobiegania lub zwalczania demoralizacji i przestępczości i/lub osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zam. Gminę Andrychów, objętych wsparciem OPS Grupa 3. 20 osób (15k, 5m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 18-65 lat, zam. teren Gminy Andrychów o wysokim stopniu marginalizacji, objętych wsparciem OPS i korzystających z PO PŻ 2014-2020

Grupa I – Blok Aktywizacji Społecznej i Zawodowej –

 • trening kompetencji społecznych

 • trening pracy

 • warsztaty zakładania podmiotów ekonomii społecznej

 • indywidualne doradztwo trenera pracy

 • indywidualne pośrednictwo pracy

 • szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe

 • indywidualne wsparcie w miejscu pracy

Grupa II – Blok Startu Życiowego Osób Młodych

 • Trening Drosłości

 • Szkolenia komputerowe

 • Szkolenia językowe

 • Kurs prawa jazdy

Grupa II – Blok Aktywizacji Lokalnej

 • trening kompetencji społecznych

 • Trening Pracy

 • Zespoły Ćwiczeń Psychoruchowych

 • Warsztaty Kreatywne (zajęcia sportowe, animacje taneczne, wyjazdy integracyjno – kulturalne)

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Prus

Koordynator Projektu – Ewa Kierpiec

Lider KIS/Asystent Koordynatora – Renata Kolber

Specjalista ds. płatności – Aleksandra Wojewodzic

Główny Księgowy – Kinga Nowakowska

Pracownik socjalny – Marzena Bura

Pracownik socjalny – Monika Golonka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *