Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji

Powiększ obraz

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch pakietów usług:

PAKIET USŁUG INTERWENCYJNYCH

 

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

 

PAKIET USŁUG USAMODZIELNIAJĄCYCH

 

 • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
 • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
 • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
 • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
 • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
 • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu przewiduje się również następujące działania:

– uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod którym można uzyskać informacje o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji,

– dystrybucję 1000 sztuk KOPER ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Andrychów,

– uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji działających we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład Gminy Andrychów tj. w Andrychowie, Targanicach, Roczynach, Sułkowicach Łęgu, Brzezince, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, Rzykach, Inwałdzie. W czasie dyżuru mieszkańcy – zarówno osoby starsze jak i opiekunowie osób starszych będą mogli uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji, w tym szczegóły dotyczące Zespołu Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. Pracownik MPI dysponował będzie ulotkami, broszurami i innymi niezbędnymi materiałami informacyjnymi, a także bezpośrednio udzieli osobie zainteresowanej niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat poszczególnych form wsparcia.

– zorganizowanie konferencji dn. 3.12.2015r. pn.”Sygnał Życia” informującej lokalną społeczność o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *