Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Dyżur Sekretarza Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul.
Metalowców 10, Gabinet 2-03

CZERWIEC
2019:

03.06.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

05.06.2019
r.(środa) 14:30-19:00

06.06.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

10.06.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

12.06.2019
r. (środa) 8:00-12:30

13.06.2019
r. (czwartek) 8:00-12:30

17.06.2019
r. (poniedziałek) 8:30-12:30

19.06.2019 r. (środa)
8:00-12:30

24.06.2019
r. (poniedziałek) 14:30-18:30

26.06.2019
r. (środa) 14:30-19:00

27.06.2019
r. (czwartek) 14:30-19:00

W godzinach
pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875
24 29