„ Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów ”

W dniu  22 maja 2019r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym
roku spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z
członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy 
domowej.  W spotkaniu udział
wzięli pracownicy socjalni , specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku –
psycholog oraz pedagog szkolny. Konsultację  poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec –
doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
superwizor. Celem spotkania konsultacyjno – superwizyjnego było omówienie
problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w
dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdobyte porady i wiedza
pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy.

emów , kt