Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Powiększ obraz

Szanowni
Państwo,

Fundacja
Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji
i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja
Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system
pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia
Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa
  telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy
  domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie
  osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
  psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
  elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

 • zapewnienie
  osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
  umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku
  Pomocy drogą telefoniczną,

 • upowszechnianie
  wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • promowanie
  systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

 • informacja
  o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
  przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków,
  wsparcie merytoryczne)

Bardzo
prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych
środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz
świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś
ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie?
Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+
48 222 309 900

Wsparcie
przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla
osób po
krzywdzonych
przestępstwem i świadków

 • obsługa telefonu zaufania dla
  ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób
  samobójczych, wsparcia dla dzieci),

 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym
  przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej
  świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem
  skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym
  przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie
  z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

 • upowszechnianie wiedzy na temat
  praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • promowanie systemu pomocy osobom
  pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

 • informacja o Funduszu
  Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane
  dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
  merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

W
załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf do
umieszczenia na Państwa stronie jako graficzne uzupełnienie
powyższych informacji.

Z
poważaniem,

Wiceprezes
Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek
Salamon