„Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami” – Szkolenie

Powiększ obraz

Szkolenie
pn. „Współpraca międzyinstytucjonalna w kontekście pracy z
dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami”

Gmina
Andrychów jak co roku włączyła się w obchody Międzynarodowego
Dnia Rodzin, który zawsze wypada 15 maja. Z tej okazji21
maja 2019 r. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrychowie i Gminny Zespół Interdyscyplinarny –
Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zaprosiły przedstawicieli
różnych instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom
zagrożonym wszelkiego rodzaju dysfunkcjami na szkolenie
zorganizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów
na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020, pn: „Współpraca
międzyinstytucjonalna
w kontekście
pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną dysfunkcjami
.

Tematy,
które zostały poruszone podczas wykładów to:

Świetlica
jako
miejsce wsparcia dziecka zagrożonego w jego środowisku
.
Podczas wykładu słuchacze mogli dowiedzieć się między innymi
jakie miejsce w środowisku lokalnym pełni świetlica. Czy
świetlica ma być miejscem wsparcia tylko dla dzieci, czy też w
jakimś stopniu dla ich rodziców? Jakie
ma pełnić funkcje wobec rodziny dziecka?

Agresja,
Empatia, Asertywność, Komunikacja –
czyli
w jaki sposób empatyczną i asertywną komunikacją radzić
sobie z agresją w pracy z dzieckiem i rodziną.

Podczas
wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się, jakie istnieją mechanizmy
powstawania agresji i gniewu oraz poznali sprawdzone narzędzia
z zakresu komunikacji. Komunikaty te oparte są na Porozumieniu
bez Przemocy, i stanowią doskonałe narzędzie w radzeniu
sobie z agresją i destrukcyjnymi zachowaniami, wywołanymi
uczuciem gniewu.

Szkolenie
poprowadziły Aleksandra Karasowska i Marzena Kopta.