Program Aktywności Lokalnej w ramach Projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna kolejny rok realizacji projeku systemowego pn. Wykorzystaj swoją szansę” . Prez najbliższe 6 miesięcy zamierzamy realizaować Program Aktwyności Lokalnej.

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni – osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy (np. niepełnosprawnych, osoby wychodzące z placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkańców bloku, a nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy).
Celem realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu aktywności lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Działania będą służyć również rozwojowi lokalnemu, który definiowany jest jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.

Uczestnicy PAL w jego ramach mogą liczyć na wsparcie w formie:
• środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
• instrumentów aktywnej integracji,
• działań o charakterze środowiskowym.
Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
1. Grupy wsparcia
2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
3. Trening kompetencji i umiejętności życiowych
4. Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne (prawnik, pedagog, terapeuta)
5. Wsparcie psychologiczne
6. Trening pracy i/lub warsztaty aktywizacji zawodowej( zwiększenie szans na wejście lub powrót na rynek pracy) .
7. Działania środowiskowe

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt :
– osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b pok. nr 17
– telefoniczny – 33 870 89 67
– mailowy – ops@um.andrychow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *