Jesteś tutaj:

wrzesień 2018

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

 

WRZESIEŃ 2018:

 

03.09.2018 r. (poniedziałek) 14:30- 18:30

05.09.2018 r. (środa) 14:30-19:00

06.09.2018 r. (czwartek) 14:30-19:00

 

10.09.2018 r. (poniedziałek) 14:30- 18:30

12.09.2018 r. (środa) 14:30- 19:00

13.09.2018 r. (czwartek) 14:30- 19:00

 

17.09.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

19.09.2018 r. (środa) 8:00- 12:30

20.09.2018 r. (czwartek) 8:00- 12:30

 

24.09.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

26.09.2018 r. (środa) 14:30-19:00

27.09.2018 r. (czwartek) 14:30-19:00

 

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

ops w andrychowie otrzyma dofinansowanie na realizacje projektu „wykorzystaj swoją szanse” w latach 2019-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekty współfinansowane
 ze środków Unii Europejskiej. Obecny Projekt realizowany jest do końca tego roku, dlatego też podjęte zostały kroki  w celu uzyskania dofinansowania na działania w kolejnych latach.

W listopadzie 2017r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu kompleksową aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. OPS wziął udział w konkursie i ostatecznie znalazł się na liście rankingowej zajmując 15 z 56 miejsc i otrzymując dofinansowanie w kwocie – 1 031 544,93. Cała wartość projektu to
1 216 630,61 zł .

Grupą docelową w Projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

 – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

– środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, oraz otoczenie tych osób.

W ramach działań przewiduje się utworzenie mieszkań chronionych w Andrychowie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. Wsparcie to odbywa się pod okiem i nadzorem specjalistów  z różnych dziedzin m.in.  pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna.

Planuje się objąć wsparciem osoby niepełnosprawne (2019r.), bezrobotne (2020r.) oraz rodziny wieloproblemowe (2021r.). Wsparcie obejmować będzie m.in. treningi podnoszące kompetencje społeczne, życiowe, zawodowe, szkolenia zawodowe czy też staże zawodowe.

.                 

Świetlica zaprasza na bezpłatne zajęcia!

Od 20 sierpnia ruszają zapisy do Świetlicy na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz bezpośrednio do placówki na ul. Metalowców 10. Szczegóły pod numerem telefonu 33 875 24 29 .

kolory życia

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza osoby zmagające się z chorobą nowotworową na spotkania grupy wsparcia „Kolory życia” w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca  o godzinie  17:30 w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 72 . Szczegółowe informacje pod nr tel.: 033-875-33-00.

Zabawa ze Świetlicą

2 sierpnia po raz kolejny Świetlica Środowiskowo- Socjoterapeutyczna OPS oraz Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących „WIIR” zaprosiła rodziny na akcję „Ze świetlicą dwie godziny dla rodziny”. Uczestnicy mogli w sposób aktywny miło spędzić czas m.in. przy warsztatach plastycznych, rozgrywkach sportowych
i zabawach tanecznych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”86″ gal_title=”zabawa ze świetlicą”]

 

Półkolonie ze świetlicą w Andrychowie

Czas Półkolonii ze Świetlicą w Andrychowie dobiegł końca. Dzieci podczas dwóch turnusów miały okazję odwiedzić Chlebową Chatę w Górkach Małych, Park Twinpigs w Żorach, Studio Filmów Rysunkowych, Dom Tkacza w Bielsku – Białej i  Wioski Świata w Krakowie. Innymi atrakcjami były wyjazdy na basen DELFIN do Wadowic oraz seans filmowy w kinie Helios. W trakcie zajęć odbywających się w Świetlicy dzieci wzięły udział w „Warsztatach dobrej współpracy”. Razem z Fabryką Kreatywności z Kęt dzieci  wykonały kolorowe mydełka, zobaczyły pokaz chemiczny i miały okazję zaprogramować, zbudować i pobawić się robotami Lego.

[Best_Wordpress_Gallery id=”82″ gal_title=”półkolonia”]

Aktywni i Samodzielni

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ

 

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
od lipca 2018 r. realizuje projekt Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.”

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ.

[Best_Wordpress_Gallery id=”78″ gal_title=”frg”]

INFORMACJA dotycząca 500+, 300+, zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego; nowe godziny otwarcia

 

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2018r. Dział Świadczeń dla Rodziny przyjmuje strony:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00,

czwartek od 7.00 do 17.00

Dodatkowo przypominamy, że od 1 sierpnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), dobry start (300+) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

To nie musi tak wyglądać

Biorąc pod uwagę kumulację składania wniosków w/w świadczeń w jednym terminie oraz doświadczenia z poprzedniego roku przy składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze (w Gminie Andrychów ponad 3000 rodzin korzystających z programu Rodzina 500+ i ponad 2000 rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych) przedstawiamy kilka wskazówek na uniknięcie tworzenia kolejek:

1) Aby mieć ciągłość w wypłacie cały sierpień można składać wnioski, natomiast aby zachować prawo do świadczenia można to zrobić do końca października (ŚW) i listopada (SR)

2) Wnioski można składać przez internet od 1 lipca 2018r. Zachęcamy do tego szczególnie rodziny składające wnioski o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko oraz o świadczenie „dobry start” 300+. Można to zrobić bez wychodzenia z domu.

3) W celu zaoszczędzenia czasu prosimy przynosić wypełnione wnioski oraz skompletować jak najwięcej dokumentów. Znasz swój PESEL jak również datę urodzenia swojego dziecka. Nie zapomnij, że Ty też wchodzisz w skład swojej rodziny.

4) Przypomnij sobie co robiłeś w 2017 roku. Może zmieniałeś pracę? Na jakich zasadach prowadziłeś działalność gospodarczą? Może posiadasz gospodarstwo rolne? A może pracujesz za granicą? Nie musisz przychodzić do nas kilka razy, postaraj się zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i złóż kompletny wniosek za pierwszym razem.

5) WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2018/2019:

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1) nakaz płatniczy za 2017 r. ( w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego)

2) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

3) przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2017r)

4) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2017r.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2017r.)

– dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu tj. (świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2017 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

– dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2017r. ( czyli umowę o pracę, umowę-zlec),

– dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tego dochodu tj. w przypadku podjęcia pracy np: w maju 2018 r. zaświadczenie powinno zawierać wysokość dochodu uzyskanego w czerwcu 2018 r.

5) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Do góry