Jesteś tutaj:

Projekt socjalny „Pomocna dłoń dla seniora”

 

Działania w ramach projektu:

  • Użyczenie seniorowi zestawu teleopieki (telefon komórkowy z przyciskiem SOS wraz
    z bransoletką) oraz abonament na usługę teleopieki na okres 12 miesięcy;

  • Dystrybucja Kopert Życia – koperty można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, na Dzienniku Podawczym lub u pracowników socjalnych;

  • Senior – telefon” dyżur telefoniczny pod numerem 531 094 775 od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00

  • udział w Ogólnopolskich Senioraliach

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

2015

2016

2017

Porajmos – nigdy więcej

projekt socjalny dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Grupa rozwoju osobistego dla osób

wymagających podniesienia kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej.

Projekt socjalny „Wiosenna OdNowa”

 

Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów

Działania psychoprofilaktyczne skierowane do rodzin z grup ryzyka w ramach

Pikniku rodzinnego

 

Smocza jama”

aktywna integracja społeczna rodzin

w ramach Bajkolandii 2016

P O M O S T

– projekt socjalny skierowany do mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Andrychowie

 

Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych”

Senioralia

Projekt socjalny dotyczący udziału

w IV Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

Akcja profilaktyczna „Bezpieczni na wakacjach”

Akcja profilaktyczna „Bezpieczni na wakacjach” dla uczniów szkół średnich, ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych mająca na celu propagowanie bezpieczeństwa i pozytywnych zachowań podczas wakacji.

Już niebawem nadejdzie tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – czas WAKACJI. Jest to okres zabawy i nowych przeżyć. Podczas wakacyjnych atrakcji nie można zapominać o bezpieczeństwie. Aby z wakacyjnego wypoczynku pozostały tylko dobre wspomnienia warto zwracać uwagę na różne zagrożenia, które mogą skutecznie zakłócić ten przyjemny czas.

15 czerwca 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Profilaktyki Środowiskowej w Andrychowie we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Komisariatem Policji w Andrychowie, ratownikami Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach zorganizował i przeprowadził kolejną udaną akcję profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczni na wakacjach”, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Na uczestników akcji czekały stanowiska edukacyjne z bardzo dużą ilością różnych materiałów profilaktycznych i edukacyjnych oraz narzędzia edukacyjne dzięki którym uczniowie mogli sprawdzić swoje reakcje np. w trakcie wypadku przy pomocy symulatora zderzeń, czy reakcję organizmu w sytuacji odurzenia alkoholem lub narkotykami, co imitowały alkogogle i narkogogle oraz mogli wykonać pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy Smokerlyzera.

W akcji uczestniczyli pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej OPS, funkcjonariusze z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy  oraz  andrychowskiego komisariatu, ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR, przedstawiciel Sanepidu, a także uczniowie z Zespołu Szkół nr 2, klasy IIIb technik logistyk wraz z wychowawcą, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali w sprawnej organizacji całego przedsięwzięcia.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE!!

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”Bezpieczni na wakacjach”]

„DOBRY START”- 300ZŁ DLA UCZNIA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można składać już od 1 lipca.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez przez bankowość elektroniczną oraz stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

„Małopolski Tele Anioł” w Gminie Andrychów

W dniu 6.06.2018r. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa uroczyście podpisała LIST INTENCYJNY dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

List został podpisany pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Jacka Krupę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a samorządami.

Działając w duchu partnerstwa, Strony niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. W ramach projektu 10 000 niesamodzielnych Małopolan uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki polegające również na możliwości uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy.

Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu ,,Małopolski Tele Anioł” w szczególności poprzez:

  • dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu Gminy Andrychów (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  z podstawowych czynności dnia codziennego,

  • pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesłanie formularza do Biura projektu ,,Małopolski Tele Anioł”. Formularze są do odbioru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b na Dzienniku Podawczym lub u Pracowników Socjalnych

Poniżej zamieszczamy linki z informacjami  do  projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego pn. „Małopolski Tele-Anioł

   https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

 

  https://www.malopolska.pl/teleaniol 

 

 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

 www.malopolska.pl/teleaniol 

dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

                  adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 formularz zgłoszeniowy:  https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

 

 

 Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

 

EFS

Maj w świetlicy

Ubiegły miesiąc upłynął pod hasłem „Rozmaitości” dzieci oprócz zajęć filmowych, odwiedzin w Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy też odkrywaniu nowych eksperymentów, wykonały upominki dla swoich mam z okazji Dnia Mamy, ozdobiły salę Świetlicy kolorowymi rybkami, stonogami i rowerami oraz wzięły udział w zajęciach sensorycznych.

Czerwiec 2018

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie

  1. Metalowców 10, gabinet 2-03

 

CZERWIEC 2018

 

04.06.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

06.06.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

07.06.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

11.06.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

13.06.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

14.06.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

18.06.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

20.06.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

21.06.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

25.06.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

27.06.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

28.06.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Dzień Bibliotek

8 maja obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z tej okazji dzieci wykonały kartki z życzeniami dla Pań pracujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie.

Do góry