Jesteś tutaj:

Wycieczka do Rabki-Zdroju

21.04.2018 roku wychowankowie Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej wybrali się wraz z wychowawcami do Muzeum Górali i Zbójników w Rabce- Zdroju.

Dzieci miały okazję tam zobaczyć chałupę góralską z XIX wieku, zameczek zbójnictwa karpackiego, szałas pasterski, kapliczki, dyby, poznali także wiele przygód górali i zbójników. Dopełnieniem wizyty były warsztaty, podczas których dzieci malowały na szkle regionalne pamiątki, m.in. ciupagi, kwiatki, owieczki.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”rabka”]

Maj 2018

 

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

MAJ 2018

02.05.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

 

07.05.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

09.05.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

10.05.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

21.05.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

23.05.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

24.05.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

28.05.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

30.05. 2018 r. (środa) 8:30 – 12:30

 

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

 

Bądź aktywny – postaw na siebie

Szanowni Państwo
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „ Bądź aktywny -postaw na siebie”
realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny
społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja– projekty konkursowe skierowanym do 99 osób (55 Kobiet i 44 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
mieszkających na terenie województwa małopolskiego
 

 

szczegóły w linku

Bądź aktywny – postaw na siebie

Informacja o udzieleniu zamówienia…

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. 

Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.,

Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – działając na podstawie art. art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579

z późn. zm.) – informuje o udzieleniu zamówienia Wykonawcy:

– cena oferty dla Części I: 48 450,00 zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 12

34-120 Andrychów


– cena oferty dla Części II: 14 550,00 zł brutto;

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 12

34-120 Andrychów


Uzasadnienie wyboru oferty:

Na każda z Części postępowania wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła warunki udziału w postępowania a zaoferowana cena pozwala na udzielenie zamówienia

Umowa dla Części I została zawarta w dniu 09-04-2018r.

Umowa dla Części II została zawarta w dniu 09-04-2018r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Prus

Wielkanoc w świetlicy

Zgodnie z tradycją wielkanocną w Świetlicy Środowiskowo- Socjoterapeutycznej przy świątecznym stole spotkali się 27 marca wychowankowie wraz z wychowawcami i panią kierownik Martą Kajzer. Przepięknie nakryte stoły i wiosenne dekoracje zachęcały wszystkich do świętowania. Jak tradycja każe na stołach królowały jajka, jako prastary symbol życia. Nie zabrakło też sałatek, baby, ciast, przygotowanych przez dzieci oraz wędlin. Spotkanie rozpoczęto od warsztatów artystycznych, na których wychowankowie wykonali kartki świąteczne oraz pisanki.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”wielkanoc 2018″]

Kwiecień 2018

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

KWIECIEŃ 2018

04.04.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

05.04.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

09.04.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

11.04.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

12.04.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

16.04.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

18.04.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

19.04.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

23.04.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

25.04.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

26.04.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

30.04.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Do góry