Jesteś tutaj:

Luty 2018

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

LUTY 2018

01.02.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

05.02.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

07.02.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

08.02.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

12.02.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

14.02.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

15.02.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

 

19.02.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30

21.02.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30

22.02.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

 

26.02.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

28.02.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

projekt „POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” współfinansowany ze środków UE.

 Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy, że obecnie na terenie województwa małopolskiego realizowany jest projekt „POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” współfinansowany ze środków UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach informacyjno-promocyjnych. Prosilibyśmy o umieszczenie informacji nt. projektu na Państwa stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.

Wsparciem zostaną objęte 24 osoby młode (min. 20K) wyłącznie bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo małopolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Projekt dedykowany jest wyłącznie:

·         Osobom z niepełnosprawnościami – min. 20%, tj. 5 osób(3K,2M)

·         Rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – maks. 80%, tj. 19 osób(17K,2M)

Ponadto

·         Osobom o niskich kwalifikacjach – min. 25%, tj. 6 osób(5K,1M).

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

  • Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy w formie ciągłej

  • Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji

  • Szkolenia kompetencji/kwalifikacji cyfrowych/ językowych

  • 3-miesięczny staż zawodowy

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub os. zależną.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 01.2018r. do 02.2018r. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 514 297 761 lub na stronie internetowej: http://vision-consulting.pl/polajkuj-aktywnosc-zawodowa/

W załączniku przesyłamy plakat informacyjny.

Z poważaniem

Zespół projektu
polajkuj_aktywnosc_zawodowa@vision-consulting.pl
514 297 761

____________________________________________________________________

Vision Consulting Sp. z o.o.

Termin wydawania żywności w ramach Podprogramu 2017 w m-cu styczniu 2018r

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2017 kolejne wydawanie żywności dla osób, które otrzymały skierowanie

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce:

17.01.2018r. (w środę) od 12: 00 do 15:00

i 18.01.2018r. (w czwartek) od 7: 00 do 15:00

w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul.1 Maja 11.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 11 przeprowadzone będą warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz informacje z zakresu ekonomii związane ze sprawnym i umiejętnym gospodarowaniem budżetem domowym. Każdy pojedynczy warsztat trwa 2 godziny zegarowe. Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności w Krakowie, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

W Kuchni Św. Brata Alberta warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  1. warsztaty ekonomiczne – 21.02.2018 (środa) w godz. od 9: 00 do 11:00

  2. warsztaty żywieniowe – 22.02.2018 (czwartek) w godz. od 9: 00 do 11:00

Podczas warsztatów żywieniowych uczestnicy poznają podstawowe zasady zdrowego odżywiania, uczą się sporządzania prawidłowych jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb żywieniowym osób w różnym wieku i w różnych sytuacjach zdrowotnych.

Warsztat edukacji ekonomicznej może pomóc w umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym

i finansami m.in. poprzez planowanie wydatków, oszczędzanie, dokonywanie właściwych wyborów dotyczących robienia codziennych zakupów

Każdy warsztat wzbogaca uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Wymiana doświadczeń

i wspólnie spędzony czas są pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego.

Warsztaty prowadzone są w sposób prosty i przystępny dla każdego bez względu na wiedzę

i umiejętności. Największą zaletą warsztatów jest integracja i chęć dzielenia się pomysłami

i doświadczeniami.

Z poważaniem

s. Danuta Korska

Do góry