Jesteś tutaj:

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Klub Integracji Społecznej- Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że do postępowania pn:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.01.2017r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Uprzejmie informujemy, że zostały skierowane pytania co do treści ogłoszenia.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami w poniższym linku:

Odpowiedzi BIP

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

 

Dobiegła końca kolejna edycja spotkań informacyjno–edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotycząca przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka. Spotkania były przeprowadzone w dniach 10 kwietnia, 22 maja oraz 14 czerwca 2017r. Uczestniczyło w nich łącznie 110 uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku szkolnym. Kampania informacyjno – edukacyjna była prowadzona w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.01.2017r.


na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat

w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Ogłoszenie 138o – 12.06.2017 – logo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – logo

Załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – logo

Załącznik nr 4 OPZ 12-06-2017 -logo

Załącznik nr 5 – wzór umowy

załącznik nr 6 – wykaz wykonanych usług – do warunku – logo

załącznik nr 7 – wykaz dodatkowych wykonanych usług – do oceny ofert – logo

załącznik nr 8 wykaz osób – logo

załącznik nr 9 – formularz gratisowych godzin kursu – do oceny ofert – logo

Załącznik nr 10 – grupa kapitalowa – logo

Załącznik nr 11 do ogłoszenia – logo

INFORMACJA DZIAŁU DODATKI MIESZKANIOWE ENERGETYCZNE i STYPENDIA SZKOLNE

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE będą wypłacane w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b w dniu 26 czerwca 2017r. w godzinach od 8.30 do 13.30 prosimy o zabranie dowodu osobistego.

Stypendia i zasiłki szkolne będą przelane na konta osobiste w tym samym dniu.

Wyjątkowa uroczystość w Świetlicy

30 maja w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Rodziny”. Dzieci przygotowały dla swoich bliskich piękny prezent – występ artystyczny przeplatany piosenkami o rodzinie, złożyły im życzenia oraz wręczyły upominki. Nasza świetlicowa rodzina nas nie zawiodła – na uroczystość przybyło bardzo dużo gości. To wyjątkowe święto przypomniało nam, że miłość rodziny jest największym darem, o który trzeba dbać.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”dzień_rodziny”]

Do góry