Jesteś tutaj:

Superwizja dla specjalistów

 

W dniu 24 maja 2017r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie miało miejsce kolejne (wcześniejsze spotkanie odbyło się w dniu 19 kwietnia br.) spotkanie konsultacyjno –superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni ,dzielnicowi, oraz specjaliści zatrudnieni w tutejszym Ośrodku- psycholog oraz pedagog. Konsultację poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – doświadczony specjalista dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor. Celem spotkania superwizyjnego było omówienie problemów które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Zdobyte porady i wiedza pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.

 

Wręczenie nagród laureatom konkursu

Gminny konkurs plastyczny „moja rodzina – pokolenia blisko siebie

Wręczenie nagród laureatom

 

We wtorek 23 maja br. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Gminnego konkursu plastycznego „moja rodzina – pokolenia blisko siebie” zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w  Andrychowie.

Na konkurs wpłynęło 160  prac plastycznych w następujących kategoriach:

– Oddziały przedszkolne – 37 prac plastycznych

– Uczniowie oddziałów zerowych i I klas SP  – 31 prac plastycznych

– Uczniowie szkół podstawowych – klasy II-III – 84 prace plastyczne

– Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI – 8 prac plastycznych

– Babcia, dziadek-  0  prac plastycznych

w tym 3 prace nie zostało ocenionych ze względu na brak zgodności z regulaminem konkursu.

Celem konkursu było promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka; ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i młodzieży;  ukazanie roli dziadków w życiu dzieci i młodzieży; kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

W konkursie mogły uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu Gminy Andrychów.

Nagrody wręczali Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Dyrektor OPS – Elżbieta Prus, Dyrektor MBP – Sylwia Błasiak. Podziękowania wręczono także rodzicom i opiekunom artystycznym nagrodzonych dzieci.

Prace młodych malarzy oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Pani Izabela Jończy-Chmiel (przewodnicząca komisji), Pani Krystyna Korbut-Płonka (członek komisji), Pani Alicja Krupnik (członek komisji),  Pani  Renata Wronka (członek komisji).

Wybrano  następujących laureatów:

 

kategoria – Oddziały przedszkolne

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Natalia Klimczyńska

Przedszkole Nr 3 w Andrychowie

Elżbieta Bujok

Nagroda

Milena Skowron

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Zofia Woźniak

Nagroda

Piotr Grochowski

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Zofia Woźniak

Wyróżnianie

Aleksandra Graboń

ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Sabina Mrzygłód, Renata Matyszkowicz

Wyróżnianie

Magdalena Kasperkiewicz

Przedszkole Samorządowe w Sułkowicach-Łęgu

Anna Kasperkiewicz

 

kategoria – Uczniowie oddziałów zerowych i I klas SP

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Adam Kierczak

Przedszkole w Targanicach

Elżbieta Fujawa

Nagroda

Nadia Górczak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Barbara Czepiec

Nagroda

Anastazja Stysło

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Sylwia Kolber

Wyróżnienie

Patrycja Faber

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Anna Baścik

Wyróżnianie

Weronika Budniak

Przedszkole Publiczne w Rzykach

Jolanta Matlak

Kwalifikacja do wystawy

Karolina Ogórek

ZSS w Targanicach

Róża Kruczała

Kwalifikacja do wystawy

Anna Łysoń

Przedszkole Publiczne w Rzykach

Jolanta Matlak

 

kategoria – Uczniowie szkół podstawowych – klasy II-III

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Cezary Walczak

ZSS w Inwałdzie

Maria Bogacz

Nagroda

Kacper Markowski

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Gabriela Samborska

Nagroda

Nadia Belak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Dorota Paździora

Wyróżnienie

Zofia Pałosz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Gabriela Samborska

Wyróżnienie

Zuzanna Fryt

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Aneta Bizoń

Wyróżnianie

Martyna Ficek

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Sylwia Kolber

Wyróżnianie

Wiktoria Paszewska

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Bogusława Wiśniowska

Kwalifikacja do wystawy

Julia Brońka

Kwalifikacja do wystawy

Kwalifikacja do wystawy

Nikola Wojewodzic

ZSS w Roczynach

Rita Wojewodzic-rodzic

Ewa Cinal- nauczyciel

Kwalifikacja do wystawy

Damian Kręcioch

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Dominika Bizoń

 

kategoria – Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Weronika Damek

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnianie

Emilia Wesołowska

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnianie

Nikola Wygoda

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

 

Wystawę prac laureatów zorganizowano w holu Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Prace laureatów można oglądać do 31 maja 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Zdjęcia wykonał Marek Nycz –  Redaktor Naczelny Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”wreczenie_nagrod”]

Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Andrychów podpisała porozumienie w dniu 21.03.2017r. o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie. W ramach tego porozumienia Stowarzyszenie MANKO przyznało naszej Gminie tytuł partnera Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Za koordynację i realizację porozumienia odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Od 17 maja br w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b w pokoju Nr 31 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 wydawana jest Ogólnopolska Karta Seniora mieszkańcom Gminy Andrychów, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta jest bezpłatna.

Mali artyści stworzyli „Wiosenne łąki”

Po raz kolejny wychowawcy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie zaprosili drugoklasistów ze Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 4 na warsztaty plastyczne pt.: „Wiosenna łąka”. Dzieci doskonaliły swoje sprawności manualne, poczucie estetyki, a także ćwiczyły koncentrację wykonując obrazy z papieru i bibuły. W efekcie końcowym powstała galeria pięknych, kolorowych prac.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”wiosenna_laka”]

Gminny Konkurs Plastyczny „Moja rodzina-pokolenia blisko siebie” ROZSTRZYGNIĘTY!

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

Gminnego konkursu plastycznego

   „moja rodzina – pokolenia blisko siebie

 

  1. Organizator konkursu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  2. Współorganizator – Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie
  3. Skład Komisji Konkursowej

Pani Izabela Jończy-Chmiel – przewodnicząca komisji

Pani Krystyna Korbut-Płonka – członek komisji

Pani Alicja Krupnik – członek komisji

Pani Renata Wronka – członek komisji

 

  1. Na konkurs wpłynęło 160 prac plastycznych w następujących kategoriach:

– Oddziały przedszkolne – 37 prac plastycznych

– Uczniowie oddziałów zerowych i I klas SP – 31 prac plastycznych

– Uczniowie szkół podstawowych – klasy II-III – 84 prace plastyczne

– Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI – 8 prac plastycznych

– Babcia, dziadek- 0 prac plastycznych

w tym 3 prace nie zostało ocenionych ze względu na brak zgodności z regulaminem konkursu.

  1. Decyzja Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, na posiedzeniu zamkniętym w dniu 24 kwietnia 2017 roku dokonała oceny prac konkursowych, z których wybrano następujących laureatów:

 

kategoria – Oddziały przedszkolne

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Natalia Klimczyńska

Przedszkole Nr 3 w Andrychowie

Elżbieta Bujok

Nagroda

Milena Skowron

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Zofia Woźniak

Nagroda

Piotr Grochowski

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Zofia Woźniak

Wyróżnianie

Aleksandra Graboń

ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Sabina Mrzygłód, Renata Matyszkowicz

Wyróżnianie

Magdalena Kasperkiewicz

Przedszkole Samorządowe w Sułkowicach-Łęgu

Anna Kasperkiewicz

 

kategoria – Uczniowie oddziałów zerowych i I klas SP

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Adam Kierczak

Przedszkole w Targanicach

Elżbieta Fujawa

Nagroda

Nadia Górczak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Barbara Czepiec

Nagroda

Anastazja Stysło

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Sylwia Kolber

Wyróżnienie

Patrycja Faber

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Anna Baścik

Wyróżnianie

Weronika Budniak

Przedszkole Publiczne w Rzykach

Jolanta Matlak

Kwalifikacja do wystawy

Karolina Ogórek

ZSS w Targanicach

Róża Kruczała

Kwalifikacja do wystawy

Anna Łysoń

Przedszkole Publiczne w Rzykach

Jolanta Matlak

 

kategoria – Uczniowie szkół podstawowych – klasy II-III

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Cezary Walczak

ZSS w Inwałdzie

Maria Bogacz

Nagroda

Kacper Markowski

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Gabriela Samborska

Nagroda

Nadia Belak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Dorota Paździora

Wyróżnienie

Zofia Pałosz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Gabriela Samborska

Wyróżnienie

Zuzanna Fryt

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Aneta Bizoń

Wyróżnianie

Martyna Ficek

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Sylwia Kolber

Wyróżnianie

Wiktoria Paszewska

ZSS w Sułkowicach-Łęgu

Bogusława Wiśniowska

Kwalifikacja do wystawy

Julia Brońka

Kwalifikacja do wystawy

Kwalifikacja do wystawy

Nikola Wojewodzic

ZSS w Roczynach

Rita Wojewodzic-rodzic

Ewa Cinal- nauczyciel

Kwalifikacja do wystawy

Damian Kręcioch

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Dominika Bizoń

 

kategoria – Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI

 

Imię i nazwisko

Autora pracy

Szkoła/placówka/adres

Opiekun artystyczny

Nagroda

Weronika Damek

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnianie

Emilia Wesołowska

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnianie

Nikola Wygoda

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

 

kategoria – Babcia, dziadek – 0 prac plastycznych

 

 

Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami artystycznymi na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie 23 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie (sala konferencyjna – II piętro).

Jak powstaje zabawka? – wycieczka do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie

W dniu 06 maja 2017r. grupa dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej wraz z wychowawcami odwiedziła Stryszawę, czyli centrum polskiego zabawkarstwa. To właśnie tam na początku XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze zabawki, które wyrabiane są ręcznie do dnia dzisiejszego. Uczestnicy wycieczki oglądali różnego rodzaju zabawki, poznali tajniki tworzenia i zdobienia drewnianych scyrkowek, klepoków, ptaszków, koników i innych zabawek, którymi bawili się już nasi pradziadowie. Podczas przygotowanych warsztatów dzieci próbowały własnych sił w zdobieniu koników. Każde dziecko wykonało w ten sposób niepowtarzalną zabawkę a zarazem pamiątkę z pobytu w tym miejscu. Na zakończenie wycieczki przyszedł czas na zabawę oraz pamiątkowe zdjęcia.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”stryszawa”]

Stypendium dla maturzystów

 

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 

– są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
– wykazują się
dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
– ich
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
– uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

 

 

Do góry