Jesteś tutaj:

Życzenia Świąteczne

bombki-boze-biale-narodzenie1

 

W ten piękny świąteczny czas,
zdrowia, optymizmu, pomyślności, szczęścia,
rodzinnej atmosfery i suto zastawionego stołu,
samych sukcesów i radości życzy:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami

Zaproszenie do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Prowadzenie obsługi informatycznej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Prowadzenie obsługi informatycznej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Niniejszym zamówieniem objęta jest między innymi serwis i konserwacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania będącego w legalnym użytkowaniu przez zamawiającego.

Serwis obejmuje: zapewnienie ciągłej pracy sprzętu oraz oprogramowania posiadanego przez zamawiającego.

Konserwacja obejmuje: archiwizację danych na nośnikach wskazanych przez zamawiającego, wykonanie programów diagnostycznych dysku twardego (scandisk, defrag, kontrola programem antywirusowym w przypadku posiadania go przez zamawiającego), wykonanie kontroli danych w oprogramowaniu (usunięcie plików tymczasowych, kontrolę plików*.bad). Oferent składając ofertę oświadcza, że posiada potrzebne koncesje i zezwolenia na prowadzenie ww. działalności oraz profesjonalnie zajmie się świadczeniem usług będących przedmiotem zamówienia, w tym posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, ubezpieczenie OC, umożliwiające wykonywanie zleconych czynności.

Wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności

Znajomość zagadnień technicznych:
– znajomość systemów Windows XP/7/8/10
– znajomość systemów Windows 2003/2010/2012 Serwer
– podstawowa znajomość systemów Linux (Ubuntu/Fedora/Suse)
– podstawowa znajomość baz danych Firebird/MySql
– umiejętność konfigurowania VmWare
– znajomość WordPress
– znajomość topologii sieciowych
– umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych
– umiejętność konfigurowania urządzeń peryferyjnych (drukarka/skaner)

Znajomość zagadnień merytorycznych:
– podstawowa znajomość Ustawy o pomocy społecznej
– biegła znajomość dowolnego homologowanego oprogramowania do obsługi Ustawy o pomocy społecznej
– podstawowa znajomość Ustawy o świadczeniach rodzinnych
– biegła znajomość dowolnego homologowanego oprogramowania do obsługi Ustawy
o świadczeniach rodzinnych
– podstawowa znajomość Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– biegła znajomość dowolnego homologowanego oprogramowania do obsługi Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– podstawowa znajomość Ustawy o świadczeniach wychowawczych
– biegła znajomość dowolnego homologowanego oprogramowania do obsługi Ustawy
o świadczeniach wychowawczych
– podstawowa znajomość Ustawy o pomocy materialnej dla uczniów
– biegła znajomość dowolnego oprogramowania do obsługi Ustawy o pomocy materialnej dla uczniów
– podstawowa znajomość Ustawy o dodatkach mieszkaniowych
– biegła znajomość dowolnego oprogramowania do obsługi Ustawy o dodatkach mieszkaniowych
– podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Podpisaną ofertę – wypełniony formularz cenowy prosimy złożyć do dnia
22-12-2016r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz
z podpisem) na adres ośrodka: ops@HYPERLINK „mailto:ops@um.andrychow.pl”um.andrychow.pl lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

 

Poniżej zamieszczamy wzór formularza ofertowego.

formularz-ofertowy

Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

ma zaszczyt zaprosić

na Konferencję podsumowującą projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”,
która odbędzie się 12 grudnia 2016 roku
w godzinach od 10.00 do 13.00
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

Konferencja dofinansowana ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu ,,Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom
w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji.”

 

zaproszenie-na-konfernecje

Do góry