Jesteś tutaj:

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 do funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 do funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Dział Świadczeń dla Rodziny informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za październik nastąpi do dnia 31 października 2016r.

W przypadku złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. wypłata świadczeń z październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

 

Natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016r.

UWAGA:

Od 1 listopada 2016r. nastąpi zmiana terminów wypłat gotówką świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat gotówką świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017w Banku Spółdzielczym w Andrychowie ul. Krakowska 112
w godz.7
30-1530

2016r.

28 listopad 2016r. – od litery A-Ż

23 grudzień 2016r. – od litery A-Ż

2017r.

27 styczeń 2017r. – od litery A-Ż

27 luty 2017r. – od litery A-Ż

27 marzec 2017r. – od litery A-Ż

27 kwiecień 2017r. – od litery A-Ż

26 maj 2017r. – od litery A-Ż

27 czerwiec 2017r. – od litery A-Ż

27 lipiec 2017r. – od litery A-Ż

28 sierpień 2017r. – od litery A-Ż

27 wrzesień 2017r. – od litery A-Ż

27 październik 2017r. – od litery A-Ż

 

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?

Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją…”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

ZAPROSZENIE asos5 Formularz zgłoszeniowy – Senioralna Szkoła Wolontariatu RCWwK_LOGO_PION

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń i doradztwa w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – część 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.,

Poddziałanie 9.1.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ogłoszenie o wyborze ofert

„Zainwestuj siebie w rodzinę”

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Zainwestuj siebie w rodzinę”, w ramach którego zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w następujących warsztatach:

11.08.2016r. ”Zarządzanie czasem – Bank czasu dla dziecka” prowadzi: Małgorzata Kłysz – trener

Tematem warsztatów będzie efektywne zarządzanie czasem, dzielenie go pomiędzy obowiązki zawodowe i rodzinne. Warsztaty adresowane do matek i ojców. W tym czasie atrakcje i opieka animatora dla dzieci.

Zajęcia odbędą się w Mini Zoo w Inwałdzie; dojazd i przyjazd firmową ciuchcią z Mini Zoo z  Andrychowa do Inwałdu, zajęcia dla rodziców – 5 godz. dydaktycznych. Po warsztatach wspólny gorący posiłek w szałasie biesiadnym, a  następnie rodzinne zwiedzanie Mini Zoo.

02.09.2016r. „Warsztaty świadomego ojcostwa” prowadzi: Sławomir Woch -psycholog – adresowane wyłącznie do ojców.

Celem warsztatów jest pogłębienie umiejętności budowania dobrych relacji między ojcem a dzieckiem, wsparcie roli ojca w rodzinie .

Miejsce warsztatów: sala wykładowa w Warowni w Parku Miniatur w Inwałdzie, zajęcia 5 godz. dydaktycznych, organizator zapewnia dojazd, po zajęciach gorący posiłek a w ramach części rozrywkowej: zwiedzanie Warowni oraz paintball laserowy dla mężczyzn.

06.10.2016r. Warsztaty „Komunikacja non-violence” prowadzi: Małgorzata Kłysz –trener Tematem warsztatów adresowanych do matek i ojców jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych rodziców z dziećmi, wychowywania dzieci bez krzywdzenia, a także bez popadania w mit o tzw. bezstresowym wychowaniu.

Zajęcia odbędą się w Parku Miniatur Inwałd, dojazd firmową ciuchcią z Andrychowa do Inwałdu. W trakcie zajęć dla rodziców ( 5 godz. dydaktycznych), zapewniamy atrakcje i opiekę animatora dla dzieci m. in. warsztaty kulinarne dla dzieci, wspólny gorący posiłek oraz rodzinne zwiedzanie Parku Miniatur i korzystanie z dostępnych atrakcji.

Projekt w swoim przesłaniu zachęca do aktywności i zaangażowania w rodzinę i w pielęgnowanie jej wartości. Uświadamia również, że jak każda inwestycja wymaga tzw. „wkładu własnego”. W tym przypadku oczekujemy od rodziców poświęcenia swojego czasu i aktywności.

Skorzystaj:

– nie musisz inwestować pieniędzy

– poświęcasz swój czas sobie i bliskim

Kontakt: z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej bezpośrednio bądź telefonicznie

33 875 33 00

Projekt pn. Zainwestuj siebie w rodzinę” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej i współfinansowany z dotacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 300147 – 2016 z dnia 2016-08-02 r.

Andrychów: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 163755-2016
Data: 27/07/2016
(ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12061713000000, ul. ul. Starowiejska  , 34120   Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 875 33 00, 870 40 09, faks 33 875 33 00.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4.4
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: w terminie do dnia 04.08.2016 r. do godz. 08:00. 
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: w terminie do dnia 10.08.2016 r. do godz. 08:00.

 

 

 

Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

 

Informacja na www instytucje

 kontraktor plakat1

Do góry