Jesteś tutaj:

Mobilne Punkty Informacyjne

W związku z realizacją projektu pod nazwą ” Wsparcie Seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” działają mobilne punkty informacyjne. W punktach tych zarówno  osoby starsze jak i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji ( w tym szczegóły dotyczące Centrum Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. )

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – dyżury w sołectwach

Dyżur

INWAŁD

Wiejski Dom Kultury

Ul. Miła 9

ZAGÓRNIK

Wiejski Dom Kultury

Ul. Szkolna 7

RZYKI

Świetlica

Os. Młocki Dolne 72

BOLĘCINA

Świetlica

Ul. Racławicka 123/1

TARGANICE

Wiejski Dom Kultury

Ul. Floriańska 2

SUŁKOWICE ŁĘG

Wiejski Dom Kultury

Ul. Beskidzka 124a/2

BRZEZINKA DOLNA

Świetlica wiejska w Brzezince

ROCZYNY

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej

Ul. Bielska 156

ANDRYCHÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starowiejska 22 b

listopad

23.11.15

10.00-12.00

23.11.15

12.30-14.30

24.11.15

10.00-12.00

24.11.15

12.30-14.30

26.11.15

15.00-17.00

26.11.15

12.30-14.30

27.11.15

10.00-12.00

27.11.15

12.30 -14.30

30.11.15

12.00-15.00

grudzień

02.12.15

12.30-14.30

11.12.15

12.30-14.30

9.12.15

10.00-12.00

9.12.15

12.30-14.30

07.12.15

10.00 -12.00

07.12.15

12.30-14.30

08.12.15

10.00-12.00

28.12.15

12.30-14.30

18.12.15

12.00-15.00

 

 

 

 

Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch pakietów usług:

PAKIET USŁUG INTERWENCYJNYCH

 

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

 

PAKIET USŁUG USAMODZIELNIAJĄCYCH

 

 • usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub innych placówkach.
 • uruchomienie pomocy sąsiedzkiej/rodzinnej celem stworzenia przyjaznego seniorowi otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w jego miejscu zamieszkania,
 • umieszczenie w mieszkaniu Seniora „Koperty Życia” zawierające podstawowe informacje o stanie zdrowia, potwierdzone podpisem lekarza rodzinnego umieszczone w foliowej kopercie w lodówce, która dodatkowo zostanie oznaczona naklejką,
 • monitoring środowiska przez pracownika socjalnego,
 • monitoring środowiska przez pielęgniarkę środowiskową,
 • usługi opiekuńcze, w przypadku gdy stan zdrowia Seniora nie umożliwia dalszego samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu przewiduje się również następujące działania:

– uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego, pod którym można uzyskać informacje o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji,

– dystrybucję 1000 sztuk KOPER ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Andrychów,

– uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji działających we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład Gminy Andrychów tj. w Andrychowie, Targanicach, Roczynach, Sułkowicach Łęgu, Brzezince, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, Rzykach, Inwałdzie. W czasie dyżuru mieszkańcy – zarówno osoby starsze jak i opiekunowie osób starszych będą mogli uzyskać informacje na temat oferty dla seniorów po przebytej hospitalizacji, w tym szczegóły dotyczące Zespołu Szybkiego Reagowania, dostępnych form pomocy seniorom np. Koperty Życia. Pracownik MPI dysponował będzie ulotkami, broszurami i innymi niezbędnymi materiałami informacyjnymi, a także bezpośrednio udzieli osobie zainteresowanej niezbędnych i wyczerpujących informacji na temat poszczególnych form wsparcia.

– zorganizowanie konferencji dn. 3.12.2015r. pn.”Sygnał Życia” informującej lokalną społeczność o ofercie wsparcia skierowanej do seniorów po przebytej hospitalizacji

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Andrychów na bezpłatne konsultacje prowadzone przez pracowników ZUS

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Andrychów

W dniu 18 listopada 2015r. w godz. od 13.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b w pokoju 31 zorganizowane zostaną bezpłatne konsultacje prowadzone przez pracowników ZUS

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w zakresie:

-ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

-zasiłków (w tym przede wszystkim chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Podziękowanie dla Niepublicznego Przedszkola Mały Bystrzak

Andrychów, dnia 27 października 2015r.

,,Nic nie jest tak ważne jak serce i uczucia w nim piastowane.

Obojętnie w jakiej piersi bije, jakakolwiek by nie była „oprawa”

tak samo tęskni, kocha, cierpi, życzliwością obdarza… jak Twoje.”
/ Senna K./

PODZIĘKOWANIE

dla

Niepublicznego Przedszkola Mały Bystrzak

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz obdarowanych rodzin składam serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc na rzecz mieszkańców Gminy Andrychów i trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi.

Życzymy spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów i nieustającej siły w dalszym działaniu dla dobra drugiego człowieka.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie zimowym

W okresie zimowym jak co roku pracownicy socjalni OPS we współpracy ze Strażą Miejską – w przypadku wystąpienia niskich temperatur i wzmożonych opadów śniegu – będą monitorować miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 2 listopada 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pełniony jest dyżur codziennie od godz. 12.00 do godz.20.00

W siedzibie Ośrodka przy ulicy Starowiejskiej 22b lub pod nr telefonów 33 875 33 00,  oraz 660 801 241 mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać informacje o osobach potrzebujących pomocy.

Do góry