Jesteś tutaj:

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Dobiegły końca spotkania informacyjno–edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka.
Spotkania były przeprowadzone w dniach 14, 20 oraz 21 kwietnia 2015r. Uczestniczyło
w nich łącznie 321 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. M Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w środowisku szkolnym.
Kampania informacyjno – edukacyjna była prowadzona w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy an lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.

Do góry