Jesteś tutaj:

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w którego skład wchodzą przedstawiciele policji, oświaty ,ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat tego czym jest przemoc w rodzinie ,jakie są jej oznaki ,a przede wszystkim jak zapobiegać lub chronić siebie przed zachowaniami przemocowymi ze strony najbliższych.
Roksana Gondko OPS: ” Byliśmy ciekawi jak młodzież postrzega problem przemocy w rodzinie dlatego poprosiliśmy uczniów z andrychowskiego LO o zaprojektowanie materiałów profilaktycznych w tym temacie”. Uczniowie Ci są członkami Klubu Wolontariusza działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.
Elżbieta Kapela – pedagog szkolny LO „Po raz kolejny uczniowie andrychowskiego liceum udowodnili, że są wszechstronnie uzdolnieni. Tym razem Dominika Andrejko i Arkadiusz Bałys wykonali projekt graficzny plakatu, ulotki oraz zakładki do książki promujące Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany w Gminie Andrychów. Elżbieta Kapela: „Warto dodać, że uczniowie ci mają na swoim koncie nagrody za projekty graficzne, miedzy innymi I miejsce w Powiatowym Konkursie na zakładkę profilaktyczną. Dodatkowo Arek już trzeci raz z rzędu uzyskał stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Przed młodymi ludźmi szerokie możliwości, gdyż umiejętności, którymi wykazali się przy okazji realizacji projektu dla OPS-u, imponują profesjonalizmem”.

„Plakat jest bardzo oryginalny, czytelny i przykuwa uwagę odbiorcy” podkreślają osoby, które na co dzień pomagają rodzinom uwikłanym w przemoc- „ponadto zmusza do myślenia”

Materiały profilaktyczne trafią do szkół, ośrodków zdrowia oraz instytucji zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Równocześnie będą prowadzone w szkołach średnich na terenie Gminy Andrychów spotkania informacyjne z psychologiem i policjantem. Celem tych spotkań będzie uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają wsparcia rodzinom, które borykają się z tym problemem.

opracował: Gminny Zespół Interdyscyplinarny-E.Czechowska

Do góry