Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca projektu „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” mający na celu stworzenie w Województwie Małopolskim systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem skoncentrowanego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czterech punktach pomocy: w Andrychowie (Powiat Wadowicki), Gorlicach (Powiat Gorlicki), Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski) oraz Proszowicach (Powiat Proszowicki).
Z pomocy specjalistów skorzystać można w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej : Andrychów – ul. Starowiejska 22b.
prawnik – czwartki w godz. 15:00 – 17:00,
psycholog – czwartki w godz. 15:00 – 16:00.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Program Aktywności Lokalnej w ramach Projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna kolejny rok realizacji projeku systemowego pn. Wykorzystaj swoją szansę” . Prez najbliższe 6 miesięcy zamierzamy realizaować Program Aktwyności Lokalnej.

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni – osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy (np. niepełnosprawnych, osoby wychodzące z placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkańców bloku, a nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy).
Celem realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu aktywności lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Działania będą służyć również rozwojowi lokalnemu, który definiowany jest jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.

Uczestnicy PAL w jego ramach mogą liczyć na wsparcie w formie:
• środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
• instrumentów aktywnej integracji,
• działań o charakterze środowiskowym.
Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
1. Grupy wsparcia
2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
3. Trening kompetencji i umiejętności życiowych
4. Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne (prawnik, pedagog, terapeuta)
5. Wsparcie psychologiczne
6. Trening pracy i/lub warsztaty aktywizacji zawodowej( zwiększenie szans na wejście lub powrót na rynek pracy) .
7. Działania środowiskowe

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt :
– osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b pok. nr 17
– telefoniczny – 33 870 89 67
– mailowy – ops@um.andrychow.pl

Program Aktywności Lokalnej w ramach Projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna kolejny rok realizacji projeku systemowego pn. Wykorzystaj swoją szansę” . Prez najbliższe 6 miesięcy zamierzamy realizaować Program Aktwyności Lokalnej.

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni – osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy (np. niepełnosprawnych, osoby wychodzące z placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkańców bloku, a nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy).
Celem realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu aktywności lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. Działania będą służyć również rozwojowi lokalnemu, który definiowany jest jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.

Uczestnicy PAL w jego ramach mogą liczyć na wsparcie w formie:
• środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
• instrumentów aktywnej integracji,
• działań o charakterze środowiskowym.
Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
1. Grupy wsparcia
2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
3. Trening kompetencji i umiejętności życiowych
4. Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne (prawnik, pedagog, terapeuta)
5. Wsparcie psychologiczne
6. Trening pracy i/lub warsztaty aktywizacji zawodowej( zwiększenie szans na wejście lub powrót na rynek pracy) .
7. Działania środowiskowe

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt :
– osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b pok. nr 17
– telefoniczny – 33 870 89 67
– mailowy – ops@um.andrychow.pl

Do góry