Jesteś tutaj:

„Pierwszy dzwonek” pomoc finansowa dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 4 lub więcej dzieci do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia, uczących się lub studiujących, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Wsparcie udzielane będzie bez względu na dochód. Przeznaczone jest na dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujących i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Jednym z warunków udzielenia wsparcia jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w terminie do dnia 24 lipca 2014 r. w godz. 7.00 – 18.00 (pon., wt, śr.), 7.00 – 17.00 (czwartek).
oraz złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
Wzory deklaracji i oświadczenia można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub ze strony internetowej Ośrodka .
Kontakt w przypadku pytań pod nr telefonu: 33 875 33 00.

Do góry