Jesteś tutaj:

Zmiana sposobu wypłaty nieodebranych świadczeń rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje że od dnia 1 maja 2014r. świadczenia rodzinne nieodebrane w Kasie Banku Spółdzielczego w Andrychowie nie zostaną przesłane przekazem pocztowym tylko będą wypłacone w kolejnym terminie płatności w następnym miesiącu.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
w Banku Spółdzielczym w Andrychowie ul. Krakowska 112 w godz.730-1530

26 maj 2014r. – od litery A-Ż

25 czerwiec 2014r. – od litery A-Ż

25 lipiec 2014r. – od litery A-Ż

25 sierpień 2014r. – od litery A-Ż

25 wrzesień 2014r. – od litery A-Ż

24 październik 2014r. – od litery A-Ż

Zakończenie projektu „Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni”

W dniu 24 kwietnia 2014r zakończyła się realizacja projektu organizowanego przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „ Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni” w ramach specjalizacji II stopnia praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Projekt był realizowany w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie. Miał on na celu między innymi: nawiązanie relacji koleżeńskich wśród dzieci klas integracyjnych, budzenie wśród uczniów świadomości o stanie przyrody w najbliższym otoczeniu, uświadomienie zagrożeń dla lokalnego środowiska wynikających z działalności człowieka, integrację poprzez wspólne działania na rzecz czystości najbliższego środowiska, integrację poprzez wspólne działanie na rzecz innych dzieci niepełnosprawnych, promowanie wśród uczniów postawy proekologicznej. Działania obejmowały między innymi: prezentację multimedialną na temat lokalnej rzeki Wieprzówki , spotkanie z przyrodnikiem, i z pracownikiem Nadleśnictwa Andrychów. Na zakończenie projektu przygotowano dla dzieci uczestniczących zabawy integracyjne, wspólne sadzenie roślinek, poczęstunek i upominki. Realizatorzy projektu pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tym między innymi : Panu Janowi Zielińskiemu, Panu Wojciechowi Prochot przedstawicielowi Nadleśnictwa Andrychów, Panu Jerzemu Tomiak, Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie i wychowawcom klas integracyjnych oraz sponsorom: PSS”Społem” w Andrychowie, Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „ Wizan” w Andrychowie, Hurtowni Warzyw i Owoców Mizera & Mizera Sp.J , Pani Małgorzacie Bercal-Olszewskiej właścicielce kwiaciarni „Konwalia” , Panu Robertowi Pytel właścicielowi PHU „ Roberto” i Firmie „Drukpol” za okazane zrozumienie i pomoc.

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Do góry