Jesteś tutaj:

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

W związku z zakończeniem działań związanych z realizacją Projektu socjalnego „Ozłocić jesień życia” pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację
Każda wnosząca swój wkład w podejmowane działania – osoba/firma/instytucja swoim zaangażowaniem w pomoc w realizacji Projektu dała do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z powagi poruszanego problemu i wykazuje akceptacje dla realizowanych działań. Daje to nadzieję, że organizacja podobnych zajęć będzie możliwa również w przyszłości.
W tym miejscu należy serdecznie podziękować: –
Prelegentom, którzy podzieli się swoim doświadczeniem podczas Konferencji „Godniej żyć”:
– Pani Krystynie Frysztak – Ordynator Psychogeriatrii Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie,
– Pani Jolancie Kosek – Terapeuta w AST „Watra”
– Pani Danucie Bańskiej – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wszystkim osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością w tym dniu.
Dodatkowo składamy podziękowania na ręce:
– Pani Anety Wądrzyk – Dyrektor CKiW w Andrychowie,
– Pani Czesławy Wojewodzic – Prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich, za wkład i zaangażowanie w wystawę rękodzieł Gospodyń,
– Pracowników i Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
– Seniorów z UTW w Andrychowie,
– Kwintetu Blaszanego „ BRASS LAND”
– Sponsorom:
– PSS „Społem” w Andrychowie
– WIZAN w Andrychowie,
– DRUKPOL w Andrychowie
– Tomasz Stuglik – Wypiek i Sprzedaż Prażynek w Zagórniku
– Monika – Wypiek Paluszków w Zagórniku
– GUMISIE – Wypiek Paluszków w Zagórniku

Dziękujemy również za pomoc okazaną przez lokalne media – Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie.

Do góry