Jesteś tutaj:

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

Projekty socjalne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym realizowane w tutejszym ośrodku w latach 2015-2017.

2015

2016

2017

Porajmos – nigdy więcej

projekt socjalny dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Romów w Gminie Andrychów ramach obchodów Dni Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Grupa rozwoju osobistego dla osób

wymagających podniesienia kompetencji społecznych i aktywizacji zawodowej.

Projekt socjalny „Wiosenna OdNowa”

 

Zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu społecznym Gminy Andrychów

Działania psychoprofilaktyczne skierowane do rodzin z grup ryzyka w ramach

Pikniku rodzinnego

 

Smocza jama”

aktywna integracja społeczna rodzin

w ramach Bajkolandii 2016

P O M O S T

– projekt socjalny skierowany do mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Andrychowie

 

Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji opiekuńczych i wychowawczych”

Senioralia

Projekt socjalny dotyczący udziału

w IV Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie

Rekrutacja uczestników w ramach Bloku III projektu Wykorzystaj swoją szansę

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie, prowadzona jest rekrutacja osób do Bloku III – Aktywizacja Lokalna.  Poszukujemy 20 osób (15K + 5M) biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening Kompetencji Społecznych
  • Trening Pracy
  • Integracja Prozdrowotna – warsztaty psychoruchowe
  • Twórcza Integracja – warsztaty Kreatywne Odkrywcy Pasji
  • Socjoterapie – treningi integracyjne
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Trening Kompetencji Życiowych Z Elementami Autoprezentacji i Kreowania Wizerunku

 

            Rekrutacja prowadzona jest do końca lutego 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

 

plakat 22.01.2018r.

Podsumowanie działań w ramach Bloku II projektu Wykorzystaj swoją szansę

            W ramach II Bloku – Start życiowy osób młodych od września do listopada 2017r. młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego. Uczestnicy mieli możliwość szkolenia umiejętności językowych w dwóch grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Ponadto kilka razy w miesiącu uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach socjoterapeutycznych aby wspólnie tworzyć ogród z elementami sensorycznymi. Ogród ten powstał z myślą o specyficznych potrzebach osób niepełnosprawnych, pełni funkcję dydaktyczną i terapeutyczną. Efekt  pracy młodzieży można podziwiać na terenie przyległym do budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Metalowców 10.

            Ostatnim elementem wyposażającym osoby młode w narzędzia gwarantujące optymalny start w dorosłe życie, był kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dla wszystkich pełnoletnich uczestników projektu. Grupa zakończyła swój udział w projekcie pod koniec grudnia 2017r.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”Blok II”]

Podsumowanie działań w ramach Bloku I projektu Wykorzystaj swoją szansę

Uczestnicy Bloku I – Aktywizacji społecznej i zawodowej, którzy ukończyli staże zawodowe, a nie mieli możliwości otrzymania umowy o pracę, kontynuowali swój udział w projekcie m.in. przez indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – doradcą zawodowym. Doradca pomagał wyszukiwać oferty pracy dostępne na lokalnym rynku i dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych naszych uczestników.  Następnie został dla nich zorganizowany Trening kompetencji życiowych z elementami autoprezentacji i kreowania wizerunku, który miał na celu poprawę wizerunku zewnętrznego i podniesienie poziomu samooceny. Trening składał się z dwóch etapów: niestacjonarnego i stacjonarnego. Część wyjazdowa odbywała się w podhalańskiej miejscowości Murzasichle. Podczas niej uczestnicy poznawali techniki skutecznej autopromocji, uczyli się nadawania prawidłowych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia. Następnie odbyła się części stacjonarna wsparcia, w ramach której uczestnicy przeszli zewnętrzną metamorfozę dzięki usługom fryzjerski i kosmetycznym. Swoją zmianę mieli okazję uwiecznić na specjalnie wykonanych zdjęciach do dokumentów i zdjęciach biznesowych.

            Uczestnicy zakończyli swój udział w projekcie we wrześniu 2017r. Spośród całej grupy aż 18 osób podjęło zatrudnienie, a 1 założyła własną działalność gospodarczą.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”blok1 wykorzystaj szanse”]

Do góry