Jesteś tutaj:

Seniorze, nie daj się!

Szanowni Państwo,

dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS w 2018 r. realizowaliśmy projekt “Seniorze, nie daj się!”.

Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia.

 Wszystkie filmy znajdują się  NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

Targi seniora

W dniu 6 października 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie po raz drugi uczestniczył w Targach Seniora zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR”.
 
Seniorzy mieli okazję zapoznać się szeroką ofertą usług dla nich adresowanych. Pracownicy socjalni OPS rozdawali seniorom Koperty Życia, Karty Seniora oraz informowali o formach wsparcia skierowanych do osób powyżej 60 roku życia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”94″ gal_title=”targi seniora”]

Senioralia 2018 w Krakowie

W dniu 21 września 2018r. odbyły się V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Gmina Andrychów jako Gmina przyjazna Seniorom otrzymała zaproszenie do udziału w Senioraliach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy współpracy z Fundacją WIIR zorganizowali wyjazd grupy na Senioralia.

Ogólnopolskie Senioralia to jedno z największych wydarzeń integrujących środowiska seniorów z całej Polski.

Senioralia zostały zainaugurowane  Mszą Świętą w Kościele Mariackim.

W uroczystej paradzie seniorzy przeszli ulicami Krakowa na plac przed Muzeum Narodowym, gdzie odbyła się inauguracja imprezy.

Po uroczystym otwarciu seniorzy przeszli do  kina Kijów na część merytoryczno- rozrywkową imprezy, podczas której można było skorzystać z bezpłatnych badań lekarskich i stoisk z gastronomią.

Organizatorem powyższego przedsięwzięcia był Głos Seniora oraz Stowarzyszenie

 

 

 

 

Projekt socjalny „Pomocna dłoń dla seniora”

 

Działania w ramach projektu:

 • Użyczenie seniorowi zestawu teleopieki (telefon komórkowy z przyciskiem SOS wraz
  z bransoletką) oraz abonament na usługę teleopieki na okres 12 miesięcy;

 • Dystrybucja Kopert Życia – koperty można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, na Dzienniku Podawczym lub u pracowników socjalnych;

 • Senior – telefon” dyżur telefoniczny pod numerem 531 094 775 od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00

 • udział w Ogólnopolskich Senioraliach

„Małopolski Tele Anioł” w Gminie Andrychów

W dniu 6.06.2018r. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa uroczyście podpisała LIST INTENCYJNY dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

List został podpisany pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Jacka Krupę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a samorządami.

Działając w duchu partnerstwa, Strony niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenie do niego osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. W ramach projektu 10 000 niesamodzielnych Małopolan uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki polegające również na możliwości uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy – pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy centrum, ale także jej bliscy.

Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu ,,Małopolski Tele Anioł” w szczególności poprzez:

 • dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu Gminy Andrychów (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej  z podstawowych czynności dnia codziennego,

 • pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesłanie formularza do Biura projektu ,,Małopolski Tele Anioł”. Formularze są do odbioru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b na Dzienniku Podawczym lub u Pracowników Socjalnych

Poniżej zamieszczamy linki z informacjami  do  projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego pn. „Małopolski Tele-Anioł

   https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

 

  https://www.malopolska.pl/teleaniol 

 

 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

 www.malopolska.pl/teleaniol 

dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł :

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr 1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

                  adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 formularz zgłoszeniowy:  https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja 

 

 

 Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

 

EFS

Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

ma zaszczyt zaprosić

na Konferencję podsumowującą projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”,
która odbędzie się 12 grudnia 2016 roku
w godzinach od 10.00 do 13.00
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

Konferencja dofinansowana ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu ,,Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom
w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji.”

 

zaproszenie-na-konfernecje

Organizacja konferencji

Andrychów 15.11.2016r.

Zapytanie ofertowe – organizator konferencji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b poszukuje organizatora konferencji podsumowującej projekt „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Konferencja przewidziana jest dla 100 osób, wynajęcie sali, katering.

 1. Oferty należy składać do dnia 18.11.2016r. do godziny 12.00 na adres e-mail ops@um.andrychow.pl

 2. Kryterium wyboru ofert – przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium zaoferowanej ceny brutto.

O Projekcie

serce

O projekcie

Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół Szybkiego Reagowania), którzy poprzez sprawną komunikację między sobą, będą podejmowali szybkie kroki w przypadku pojawienia się samotnego, hospitalizowanego seniora. Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 seniorów po 60 roku życia, którzy są po przebytej hospitalizacji.

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

Usługi interwencyjne

serce

Usługi Interwencyjne

 • usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora),
 • zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora),
 • wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora)
 • wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior odczuwa trudności związane
  z ograniczeniem samodzielności, zależnością od osób drugich),

Do góry